Turistické zajímavosti

Obec Václavice

Kožlí

Město Týnec

Město Benešov

Chvojen

Ostatní služby

Napište nám

 

Compro s.r.o. - výpočetní technika

   

REKLAMA

   

        

    
KONOPIŠTĚ bylo založeno jako gotická pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem 13.století, pravděpodobně biskupem TOBIÁŠEM Z BENEŠOVA. První zásah do středověké struktury hradu byl proveden koncem 15.století JIŘÍM ZE ŠTERNBERKA, dále pak začátkem 17.století HODĚJOVSKÝMI Z HODĚJOVA. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18.století VRTBOVÉ Z VRTBY. Arcivévoda FRANTIŠEK FERDINAND D'ESTE, který koupil zámek roku 1887 od LOBKOWITZŮ, přebudoval Konopiště na velkolepé sídlo budoucího císaře. Zámecké místnosti byly vybaveny muzeálními sbírkami, jejichž základ pochází z dědictví Františka Ferdinanda po Modenském vévodovi.
Zámek Konopiště byl vždy v historii chápán jako hospodářské a kulturní centrum města uvedeného regionu. V sousedství konopišťského panství existuje řada historických pamětihodností a velké množství přírodních krás. Naším cílem je přiblížit vám tyto místa ležící necelých 50 kilometrů od hlavního města Prahy. Záleží potom pouze na vás, z kterých objektů si vyberete pro vaší návštěvu. 
  
  
   

                             jedinečný zážitek přeje team
   
   

                                                                  konopiste.com         
tel.: 603455235          
compro@compro.cz     

Zámek Konopište

  

Restaurace Stará myslivna

  

  

Město Benešov

  

Zámek Konopište(c) 2001 - 2018 Compro s.r.o.